Konferencja na temat zdrowia
Dodane przez ekonom9 dnia Kwiecień 09 2013 14:21:36
W marcu uczestniczyliśmy w miedzynarodowej konferencji na temat zdrowia.
Gmina Kętrzyn na dobre rozpoczęła realizację projektu „Zdrowie jest najważniejsze – profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy Kętrzyn i Rejonu Oziersk”, dofinansowanego z Programu Współpracy Transgraniczne Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Celem projektu jest poprawa zdrowia mieszkańców terenów przygranicznych Warmii i Mazur oraz Obwodu Kaliningradzkiego. Projekt ukierunkowany jest przede wszystkim na działania profilaktyczne. Wspólnie z partnerem rosyjskim władze gminy chcą podnieść poziom świadomości profilaktyki zdrowotnej, zachęcić mieszkańców do regularnych badań i pomóc im w dostępie do lekarzy specjalistów.
tekst za Urzędem Gminy Kętrzyn

Rozszerzona zawartość newsa
W marcu uczestniczyliśmy w miedzynarodowej konferencji na temat zdrowia.
Gmina Kętrzyn na dobre rozpoczęła realizację projektu „Zdrowie jest najważniejsze – profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy Kętrzyn i Rejonu Oziersk”, dofinansowanego z Programu Współpracy Transgraniczne Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Celem projektu jest poprawa zdrowia mieszkańców terenów przygranicznych Warmii i Mazur oraz Obwodu Kaliningradzkiego. Projekt ukierunkowany jest przede wszystkim na działania profilaktyczne. Wspólnie z partnerem rosyjskim władze gminy chcą podnieść poziom świadomości profilaktyki zdrowotnej, zachęcić mieszkańców do regularnych badań i pomóc im w dostępie do lekarzy specjalistów.
tekst za Urzędem Gminy Kętrzyn